Güneşten Korunmada Giysilerin Rolü

Özellikle çocukların güneşten korunmasında giysi ve şapkalar güneşten koruyucu kremler kadar önemlidirler.  Güneş kremleri ile karşılaştırıldıklarında bazı avantajlara sahiptirler;

  • Güneş koruyucu kremler daha çok güneş ışınının UVB dalga boyuna etkili olurken, giysi ve şapkalar bütün ışın dalga boyları için dengeli koruma sağlar
  • Giysi ve şapkaların giyilmesi güneş koruyucu kullanımı gibi unutulmaz. Oysa güneş koruyucuların güneşe çıkmadan 30 dakika önce ve iki saat arayla kullanımı genellikle unutulur.
  • Giysi ve şapkalar güneşten koruyuculardan daha ekonomiktirler, ayrıca deride kontak allerji gibi riskleri yoktur. 

Ancak rutin yaz giysilerinin dörtte birinin güneşten korumadığı, dörtte üçünün ise yetersiz koruduğunu gösterilmiştir.

Giysilerin güneşten koruma gücünü çok sayıda faktör etkiler; 

  • Kalın kumaşlar daha iyi korur.
  • Dokuma materyali major rol oynar. Polyester ve yün en yüksek koruma kapasitesine sahiptir. Fakat polyester ısıtan ve komforlu olmayan materyaldir. Bu nedenle yaz giysilerinde polyester diğer materyallerle kombine edilir.
  • Genellikle mavi, siyah gibi koyu renkler daha fazla ışını absorbe eder, daha iyi korur.
  • Dokumanın sıkılığı ve gerginliği de en önemli belirleyici faktörlerdendir. Sık dokumalı kumaşlar gevşek dokumalı kumaşlardan daha iyi korur. Vücudu sarmayan giysilerin koruma gücü daha fazladır.  
  • Giysi ıslandığında koruma gücü azalır.

Bu nedenle yaz giysileri gevşek dokulu, geniş ve düşünüldüğünün aksine koyu renk olmalıdır.

Özellikle çok açık tenli ve çok benli çocuklar için özel olarak ışınları absorbe ederek koruyucu özellik kazandırılmış “güneşten koruyucu giysiler” de giderek popülerlik kazanmaktadır. Displastik nevus adı verilen çok sayıda, değişik büyüklük ve şekilde benleri olan, çok açık tenli, kızıl saçlı kişilerin ve ailesinde melanom adı verilen deri kanseri olan çocuk ve erişkinlerin güneşten koruyucu kremlerin yanısıra koruyucu giysilerden de yararlanmasını deri kanserinden kaçınmak için önemle öneririm.

İnternet Sitesi Aydınlatma Metnine ulaşmak için tıklayınız.