Çocuklarda Vitiligo ve Tedavisi

Çocuklukta görülen vitiligo erişkin vitilogosundan bazı farklılıklar gösterir. Erken başlayan vitiligonundaha zor ve ilerleyici hastalık olduğu bildirilmektedir. Çocuklarda beyaz lekelerin başlaması ve dağılması daha kısa sürede, daha hızlı olmaktadır.  Daha sonra bir süre aynı kalan lekeler yeniden hızlı bir dağılım göstererek inişli çıkışlı seyir gösterebilir.

Çocuklarda da erişkinlerde olduğu gibi eşlik eden hastalıklar araştırılmalıdır. En sık troid hastalıklarına rastlanmaktadır, yaklaşık % 5-6oranında tiroid hastalıklarına rastlandığı bildirilmektedir.En sık hipotroidi görülmektedir ve kız çocuklarda daha sık oluşmaktadır.  Daha az sıklıkla tip 2 diyabet,romatoidartrit ve diğer romatizmal hastalıklar, psoriazis (sedef hastalığı), alopesiareata (saç kıran), pernisiyöz anemi (bir tür kansızlık durumu) da eşlik edebilen diğer hastalıklardır. 3 yaş üzeri vitiligolu hastalarda bu tür ek hastalıklara ve vitamin D eksikliğine daha çok rastlanmaktadır.

Vitiligolu çocuklarda mutlaka derinin kötü huylu tümörü olan melanoma olasılığı araştırılmalı ve dışlanmalıdır. Vitiligonun çocuk ve ebeveynlerinin üzerinde oluşturduğu psikolojik etki değerlendirilmeli, yaşam koşullarında değişiklik sorgulanmalı, gerekirse danışmanlık sağlanmalıdır.

Tedavi kararı tutulumun şiddeti ve dağılımına, hastanın yaşına, eşlik eden durumların varlığına, ailenin beklentisine, çocuğun tedaviye uyum sağlama durumuna göre belirlenmelidir.

Tedavi seçenekleri olarak; kortizonlu kremler, kalsinörin inhibitörü olarak bilinen kremler en sık kullanılan tedavilerdir. Kremler daha güvenli seçeneklerdir ve genellikle uzun süre kullanılabilirler. Gerekli durumlarda ağızdan alınan kortizon hapları, PUVA denilen ışın kaynakları ile çeşitli tedavi protokolleri uygulanabilir. Excimer lazertedavide kullanılabilen diğer bir ışın kaynağıdır. Işık kaynaklarının çocuklarda kullanılması ile ilgili bilgiler daha kısıtlıdır ve güvenlikleri tartışmalıdır.

 

Tedaviye cevap değişkendir, çocuklarda kendiliğinden gerileme oranı %10 – 20 olarak bildirilmektedir. Tedavi uzun sürelidir, beyaz lekelerin tam kapanmasından ziyade % 75 oranında rengin normale dönmesi tedavide başarı olarak kabul edilir. 

İnternet Sitesi Aydınlatma Metnine ulaşmak için tıklayınız.